Vychádza rozsiahly lexikón Slovensko, v 2. doplnenom vydaní


O niekoľko dní sa tešíme na mimoriadnu udalosť. Nejde o podujatie, ani tak o vydanie novinky, ako skôr oživenie mimoriadnej knihy, ktorej staršie vydanie má nemálo domácností doma. No Slovensko nemá zastavený vývoj, prichádza mnoho noviniek, objavujú sa nové osobnosti, nové hudobné skupiny, zaujímavosti, kuriozity, turistické ciele, či poodhaľujú a rekonštruujú sa nové pamiatky. Krásna a mimoriadne hodnotná kniha Slovensko má po mnohých rokoch vylepšené 2. vydanie. Identifikovať, ktoré vydanie bolo prvé, môže byť ťažšie. Kniha predsa len nesie názov, ktorý je tvorený názvom krajiny. No tí, čo ju majú doma ju spoznajú podľa obsahu. Ani nové vydanie nebude iné, aj keďže aj 2. vydanie prinesie heslovité predstavenie všetkého, čo sa Slovenska týka. A mnohého, o čom sme možno ani len netušili. Tak to už býva pri takto rozsiahlych knihách.

Slovensko. Kniha, ktorá je kultúrnou aj spoločenskou udalosťou

Unikátny sprievodca po Slovensku vychádza už 5. novebra. Je súčasťou vydavateľského portfólia vydavateľstva IKAR, a.s. v rámci aktuálneho knižného výberu známeho ako Knižný kompas. Ako zástupca drahých hodnotných kníh siaha na slušnú cenu za výtlačok. Bez zľavy je maloobchodná cena knihy 59,90 EUR. V predpredaji a uvádzacích zľavách samozrejme v cene podľa konkrétneho predajcu. Jej vydanie je kultúrnou udalosťou. Možno si to médiá neuvedomia, ak nenahliadnu do knihy a nepozrú si ju ako ucelené dielo o našej kultúre, ľuďoch, tradíciách, miestach, dejinách a aj o rôznom hmotnom či nehmotnom bohatstve.

Priestor dostáva naozaj všetko. O mnohom sa dozvedáme stručne, inokedy stručne no predsa rozsiahlo. Je to presne ten typ knihy, ktorý môžete otvoriť kdekoľvek a nestrácate niť. Nachádzate desiatky až stovky nových. Štartujú chuť čítať. Za veľmi krátko sa do hlavy dostáva zaujímavá informácia, poznatok a ten strieda ďalší a ďalší. Za jedinú minútu je čitateľ schopný dočítať sa pokojne až tri kuriózne, či len jednoducho zaujímavé fakty. O krajine v ktorej žije a možno o nej mnohé z toho nevedel.

Kniha bohatá na informácie a grafiku

Pri listovaní v ťažkej publikácií narazí čitateľ na mnoho obrázkov. Už prvá verzia, v knižniciach zastrčená v oddeleniach kníh len na vyžiadanie a na čítanie v študovni, nadchla. Mnohým bola studnicou zdrojov do diplomových prác, ak sa k nej vôbec podarilo dostať. V jej novej verzii je aktualizovaná pôvodná podoba vytváraná viacerými odborníkmi v im vlastných odboroch. Miesi sa rôzne prostredie a fakty, no rovnako tak aj grafika. Konkrétne fotografie predmetov, zvyklostí, miest sa striedajú so snímkami vrchov, hradov, kaštieľov, pamiatok, prírodných krás, zvierat, hmyzu, ale aj historických snímkov.

Veľká kniha o Slovensku - Slovensko, 2. vydanie

Kniha absolútne pre všetkých členov rodiny, ktorí dokážu oceniť poznatky a jednotlivé informácie. Jazyk zostáva zrozumiteľný. Ukážky, ktoré sú dosiaľ zverejnené, dokazujú, že sa kniha veľmi nelíši od iných cenných lexikónov.  Obsahovať má viac ako 5 000 hesiel zoradených podľa abecedy. Z osobností sa spomína 1000 osobností, okolo 1200 miest a obcí, 200 významných pamiatok, objektov…a dve tisícky fotografií. To všetko na 584 stranách natrieskaných informáciami. Tentoraz v modrej obálke s veľkým nápisom Slovensko s niekoľkými podtitulmi. Tvoria ich nápisy „Príroda, miestopis, Pamiatky, Dejiny, Osobnosti, Umenie.“

V ponuke na BUX.skInzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...