Po Speve veľrýb prichádza Ticho nikdy nemlčí (Silvia Bystričanová)


Ticho nikdy nemlčí je jesenná dávka životnej inšpirácie z pera Silvie Bystričanovej. Ide už o jej v poradí deviaty román, ktorý vychádza vo Vydavateľstve SLOVART. Predošlý román Spev veľrýb priniesol príbeh dvoch dlhoročných kamarátok, ktorým osudný septembrový výlet vnukne potrebu zmeniť niečo vo svojom živote, pretože ak nezmenia nič, nezmení sa ani ich životná cesta.

Ticho, ktoré nemlčí

Novinka Ticho nikdy nemlčí je cestou za pochopením hodnoty rodiny a láskyplných vzťahov. Mladý študent medicíny Dionýz sa snaží zistiť, čo predchádzalo rozhodnutiu doktora Behma kúpiť si pohrebníctvo. Jeho zvedavosť ho prinúti navštíviť svojich starých rodičov, čo ho postupne privedie k zisteniu, kým všetkým je jeho dedo. Okrem starých rodičov má aj dve sestry, mlčanlivého otca a milujúcu mamu. Všetkých spájajú pevné rodinné väzby a láska, o ktorej sa nehovorí, ale denne sa trpezlivo žije. Ticho dokáže často povedať viac, ako plná náruč slov.

Človek si môže vyberať, čo robiť a čo nerobiť. Lenže nie sme natoľko slobodní, aby nás neovplyvňovala vášeň. Kiež by sme sa mohli rozhodovať iba medzi dobrom a zlom. Lenže to nám nie je dané pre slabosť ľudského poznania.“ úryvok z knihy Ticho nikdy nemlčí.

O autorke:

Silvia Bystričanová je úspešná slovenská autorka, ktorej tvorbu charakterizujú inšpiratívne príbehy. Vďaka prístupu k životu jej literárnych postáv dáva čitateľom inú perspektívu nazerania na život. Jej knihy sú primárne určené ženám, ale svojim sympatickým humorom si dokázala získať aj pozornosť mužských čitateľov.

Vo Vydavateľstve SLOVART autorke doposiaľ vyšlo osem titulov: (2020) Spev veľrýb, (2019) Sedem cností tohto leta, (2018) Bosí sme prišli na svet, (2017) Tri dni do raja, (2016) A vráť sa po slabších, (2015) Jar, jeseň, leto, Agáta, (2014) Šťastie prišlo v sobotu a (2013) Každý deň má niekto narodeniny.Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.