Tip na knihu: Tajné dejiny Slovenov a Uhorska (Oskár Cvengrosh)


Čítať literatúru faktu je niečo celkom iné, ako keď niekto knihy považuje za svoj koníček kvôli beletrii. Na literatúru faktu sa hľadí celkom inak, no je celkom možné, že na túto knihu budete pozerať absolútne inak, než na čokoľvek z literatúry venujúcej sa dejinám. Tajné dejiny Slovenov a Uhorska je rozmerovo veľká a ťažká, mimoriadne pozoruhodná kniha. Jednak sa snaží zaujať potenciálneho čitateľa svojim názvom, v skutočnosti sa mu to aj podarí, len čo sa do nej začítate.

Tajné dejiny Slovenov a Uhorska

Kniha prekvapivo plná faktov a odhalení

Ak už raz vieme, že historické udalosti prebiehali jednou cestou, je diskutabilné, ak niekto príde na to, že tomu mohlo byť inak. Hoci autor tejto knihy nevyvracia všetko, čo sa na hodinách dejepisu učíme, zachádza veľmi podrobne do historických súvislostí aj takých, ktoré iných historikov veľmi nezamestnali, alebo sa nepozerali tým smerom, ako Oskár Cvengrosch. História starých Maďaroch, ich príchodu do Moravy, historické súvislosti a vôbec udalosti, aké sa v Európe udiali, majú mnoho spoločného. Aj dnes nám mnoho zdanlivo nezaujímavých vecí vie dať odpovede na dávne záhady.

Autor bohato ilustruje, podkladá historickými mapami, historickými zápismi, listinami a ich znením, využíva slovníky a približuje význam slov, dobových pomenovaní oblastí a prichádza so v skutku zaujímavými faktami o pôvode Slovenov, skúma prepojenia erbov, rodov, slov, spojitosti a približuje históriu starých kmeňov. Čítať túto knihu je ako čítať dejiny krajiny, o ktorej akoby ste netušili vôbec nič. Pritom svoje tvrdenia autor podkladá faktami, názvami, miestami dohadmi a predpokladmi.

Dokonca aj mnoho súčasných či dobových názvov spája s udalosťami, bytosťami, názvami kmeňov, skúma jazyk a vo výsledku prináša celkom iný obraz o našich dejinách. Nejde o jednoliaty text, ktorý by znechutil čitateľa. Pri listovaní sa orientujete podľa máp. Rovnako tak je tu mnoho fotografií, skenov dobových listín a vysvetliviek. Občas sa dá hovoriť o knihách, ktoré sú pre chvíle voľna určené na potešenie chúťok po poznaní. V tejto knihe je toho viac, čo by malo byť verejne známe a mohlo by byť témou spoločenských diskusií a ďalšieho výskumu. Začať môžete sami.

Vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve EKO-konzult, s.r.o. v Bratislave ako 256 stranové plne farebná a viac ako jeden kilogram ťažká publikácia v tvrdej väzbe. ISBN: 978-80-8079-265-7Inzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...