Príbehy zvierat: knižná novinka Ivana Kňazeho o slovenskej faune


Slovensko je aj vďaka veľkému množstvu zvierat veľmi pestrofarebnou krajinou a ponúka množstvo prírodných zákutí s najrôznejšími druhmi fauny. Kniha Príbehy zvierat z vydavateľstva Dajama je putovaním po slovenskej prírodnej krajine so zameraním na život vybraných druhov zvierat. Autor knihy Ivan Kňaze pozoroval ich život a v knihe približuje typické prvky ich správania. Najväčší priestor v ňom venuje „milostným hrám“ zvierat a istej „romantike“ v ich správaní.

Ako uvádza jej vydavateľ Daniel Kollár, „fauna Slovenska je naozaj mimoriadne pestrá a odhaduje sa na niekoľko desiatok tisíc druhov živočíchov, ktoré žijú v lesoch, pri vodných tokoch či jazerách. Cieľom knihy o zvieratách však nie je podrobne charakterizovať jednotlivé druhy, ale priniesť príbeh tých najznámejších zvierat Slovenska pomocou autorových zážitkov pri stretnutiach s nimi.“

Stretnutia so zvieratami

Autor Ivan Kňaze sa v nej zameral na typické prejavy života vybraných druhov a približuje isté prvky ich správania. Už v úvode sa autor vyznáva zo svojho vzťahu ku zvieracej ríši a naznačuje prečo tak robí: Celých päťdesiat, možno až šesťdesiat rokov som sa túlal po našej prírode. Až tak na tom nezáleží, koľko času som v prírode strávil, podstatné je však, prečo som v nej strávil toľko času. Šesťdesiat rokov som žil so zvieratami, žil som ako rozmýšľajúci človek a naučil som sa, že s každým tvorom sa dá dohovoriť.

Človek však musí rozumieť jeho reči, poznať jeho povahu a potom veľmi rýchlo pochopí, o čom by napr. taký medveď mohol uvažovať. Ba niekedy sa mi zdalo, že lepšie sa dohovorím so živočíchom ako s niektorými ľuďmi. Videl som, počul som a vnímal som, že zvieratá tiež vidia, počúvajú a vnímajú moje správanie a napokon, možno ešte lepšie, pretože vyššie druhy zvierat majú oveľa dokonalejšie vyvinutý čuch ako človek. Pri stretnutí so zverou som mal taký dojem, že ten živočích má viac rozumu ako ja, lebo ma takmer vždy okabátil.“

Ponoriť sa do ich mysle

Postupne, ako roky ubiehali, Ivan Kňaze býval viac a viac dní a týždňov v slovenských lesoch, horách, na lúkach a poliach. Spával v poľovníckych chatách, na posedoch, v aute, alebo len tak, pod stromom, aby bol v kontakte s pozorovaným živočíchom deň aj noc. Jeho zámerom bolo najmä porovnávať myslenie človeka s myslením zvierat. Vedel to už od začiatku svojich štúdií, že musí živočícha sledovať a čo najpodrobnejšie ho poznať. Za najdôležitejšie považuje, aby pochopil, ako vlastne zviera vníma predmety svojho okolia.

Príbehy zvierat slovenská fauna

K tomu dodáva, „že ak toto docielim, s najväčšou pravdepodobnosťou už viem, čo si zviera, čo je predo mnou, môže myslieť. Samozrejme, že sa môžem len domnievať, čo si zviera myslí. Zmýšľanie živočícha musím uhádnuť z jeho správania a emócií.“

Potulky v zvieracej krajine

Z autorových poznámok a fotografií tak nakoniec vznikla veľká knižka. Najväčší priestor v nej však Ivan Kňaze nevenuje faktografii či ich suchopárnej charakteristike, ale  hrám zvierat a ich správaniu, z ktorého v niektorých prípadoch si môže zobrať ponaučenie aj človek. Ako dodáva na záver: „Ak som čitateľovi dokázal odovzdať nové poznatky zo správania zvierat, dokázal som to len vďaka dobrodružnému a tuláckemu spôsobu života, ale aj vďaka manželke, trom deťom a teraz už aj šiestim vnúčatám, že mi moje potulky tolerovali a že mi predovšetkým prinášajú radosť do života.“

Informácie o knihe Príbehy zvierat:

  • Vydavateľstvo: DAJAMA
  • ISBN: 978-80-8136-149-4
  • EAN: 9788081361494
  • Rok a mesiac vydania: 2022/11
  • Počet strán: 96
  • Väzba: Knihy viazané
  • Formát, hmotnosť: 216 × 216 mm, 476 g
  • Kúpite na MARTINUS.SK | BUX.SK


Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.