Stiahnuť e-knihu ako epub, či mobi je ľahké. Aj stať sa stať pirátom


Nákup elektronických kníh je pre skúsenejších čitateľov hračka. Pre tých, ktorí s nimi veľmi nepracujú, je to možno malá španielska dedina. V každom prípade, nákupné miesta, ktoré dovolia sťahovať súbory epub, mobi, prípadne pdf, vám dovolia stiahnuť si ich ako súbory. Také, ktoré vo svojom počítači môžete skopírovať do akéhokoľvek počtu zložiek, adresároch a svojich počítačov.

Mobil smartphone a čítanie ekníh

Do tejto chvíle to vyzerá, že zakúpením eknihy ste získali súbory a môžete s nimi robiť čokoľvek. V skutočnosti s nimi nemôžete robiť veľa, len ich čítať vo svojom vlastnom zariadení. Čítajte radšej podrobné podmienky, ktoré ponúka každý jeden predajca ekníh.

S čím pri nákupe súhlasíte?

Pri nákupe súhlasíte s obchodnými podmienkami, ale neraz aj s pravidlami o využívaní licencie elektronického obsahu, prípadne súhlasíte so zásadami používania týchto súborov. Sú predajcovia, ktorí ani len neumožnia stiahnutie knihy bez toho, aby ste súhlasili s takýmito vážnymi a dôležitými informáciami. Zväčša sa v nich dočítate niekoľko zásadných faktov, ktoré platia azda pre všetkých predajcov totožné. Najmú sú v pravidlách uvádzané dôležité fakty, v ktorých stojí napríklad a stručne jednoducho aj to, že eknihy nemôžete zdieľať a akokoľvek porušovať autorský zákon.

  • Stiahnuť súbor znamená, že je vám sprístupnený na základe licencie koncového používateľa – zákazníka. Ide o licenciu pre používanie na čítanie a nič iné. V prípade, ak by ste sa pokúsili súbor knihy poslať ďalej, prípadne ho umiestniť na miesto, ktoré by ho sprístupnilo verejne, prekročili by ste výrazne zákon o autorstve / autorský zákon a možno aj iné prešľapy. Vo výsledku, akékoľvek zdieľanie súborov je stopovateľné. Nie ste držiteľom licencie, oprávňujúcej ďalšiu re-distribúciu. Umiestnením na uloz.to a podobne ste sa totiž stali distribútorom, ktorý vytvoril ilegálny predajný kanál…kým z iného pohľadu je distribútor len daný portál.
  • Každý jeden súbor MOBI, alebo EPUB môže uchovávať skryté informácie o človeku, ktorý uhradil nákup a patril mu účet, pod ktorým je kniha kupovaná. Pôvodca je veľmi ľahko vystopovateľný aj na základe IP adresy.

Stať sa pirátom je ľahké

Stať sa pirátom je naozaj ľahké. Všetky zakúpené eknihy totiž môžete skladovať vo svojom počítači, alebo ich prenášať na svoje zariadenia, posielať si ich priamo tam, alebo ich jednoducho len mať a preposielať emailom. Nie je však možné posielať ich emailom ďalším stranám, ponúkať na predaj a zbierať eknihy z rôznych zdrojov napriek tomu, že sú oficiálne predávané a neexistuje voľná licencia. Všetky zakúpené sú totiž označené svojim skutočným zákazníkom nakupujúcim danú eknihu. Do problémov pritom môže dostať zákazníka aj náhoda a nepozornosť šíriteľa. Sú to prípady, kedy dôjde k neúmyselnému šíreniu eknihy zdieľaním na nevhodnom mieste, alebo z nevedomosti. Tá však nemôže byť obhajujúcou výhovorkou pre kohokoľvek.

Kindle čítačka ekníh

Sami vidíme na internete a na portáloch ako uloz.to prípad, kedy jediná ekniha unikla nepozornému používateľovi a svet ju zdieľa a kopíruje ďalej na desiatky ďalších miest. Odstrániť túto knihu je problematické a opakované umiestňovanie na úložiská len spôsobujú, že by sa opakovane dostali pátrači po pôvode k prvej už dávno známej vinníčke. No nei je to celkom pravda. Akékoľvek narábanie so súbormi zanecháva dátovú stopu, záznam o systéme a IP adrese a sú v prípade vážnych škôd dohľadateľné. Použiteľné by mohli byť aj v prípade, že slovenská legislatíva začne konať inak a pochopí nutnosť zaoberať sa aj kybernetickým priestorom, kde sa porušovanie zákonov deje na dennom poriadku.

Pirátom sa stanete, ak sa rozhodnete eknihy zdieľa na akomkoľvek online či hardwarovom nosiči. Posielanie vami zaplatených ekníh iným ľuďom na základe dohody a finančného, či nefinančného poplatku, je častým trendom posledných rokov. Neposielajte svoje eknihy komukoľvek. Určite nie neznámym a nedôveryhodným osobám. Ak sami budete súbory budú niekde zdieľať, nasmerujete pozornosť polície a úradov na konkrétne miesto. K vám. Je dobré pripomenúť, že súbory, ktoré sú podpísané jedinečným kódom vami, ako nakupujúcim zákazníkom, ktoré sú zavesené na viditeľnom mieste – hoci nie priamo vami – môžu znamenať poškodenie autora knihy, vydavateľstva, či práva zahraničného vydavateľa, ktorý požaduje od miestneho vydavateľa riešenie a zamedzenie takejto distribúcie. To znamená, že vydavateľ môže byť nútený požiadať o súčinnosť polície a vyšetrovanie sa môže uberať aj práve cestou identifikácie toho, kto súbory nakúpil. Práve nezdieľaním a používaním naozaj len pre svoju potrebu neriskujete žiadne komplikácie.Inzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...