Sága Oheň v srdciach zapaľuje požiar v srdciach čitateľov


Zuzka Šulajová, známa pre svoju najdlhšiu sériu pre mladých, Džínsový denník, sa v posledných rokoch etabluje i ako autorka pre dospelých. Po krimi románe Tajomstvá jedného domu prekvapila rozsiahlym historickým románom Oheň v srdciach.

Historická sága je plná vášne a udalostí. Autorka sa zamerala na dobu po smrti Márie Terézie s takou presnosťou, že napriek strhujúcemu romantickému príbehu sa zahĺbime do podrobných, neveľmi známych historických detailov z našich dejín. Búrlivý nástup Napoleona a revolučných myšlienok, ktoré otriasali západnou Európou, zrodili jakobínov aj na území dnešného Slovenska.

Sága Oheň v srdciach

Spojiť fikciu s historickou realitou, ktorá čitateľa nielen zaujme, ale aj poučí, si vyžaduje vypísanú a umnú ruku autora. Zuzke Šulajovej sa to podarilo s grandióznosťou Kena Folletta, ten popri dych vyrážajúcom príbehu prináša vždy aj časť anglickej histórie.

„Dôvod, pre ktorý som sa pustila do takéhoto žánru, je prozaický – zbožňujem Maríju Jurić Zagorku a chýbala mi súčasná pôvodná slovenská beletria tohto žánru. V podstate sa stalo to isté, čo predchádzalo vzniku Džínsového denníka – ako tínedžerke mi bytostne chýbal denníkový román zo slovenského prostredia,“ vysvetľuje Zuzka Šulajová. „Naivne som si však myslela, že mi stačí pozrieť si základné historické fakty, zbúcham knihu plnú zvratov, a bude to. Nečakala som, že jej tvorbou de facto strávim päť rokov. I keď som popri nej napísala Tajomstvá jedného domu a Magický advent. Oheň v srdciach mi dal i vzal veľmi veľa – vrhol ma priam do oceánu štúdia a chronického nestíhania, pretože si vyžiadal kus môjho života. Napriek tomu práca na ňom patrila k najkrajším a najemotívnejším.“

Kto je Zuzka Šulajová

Zuzka Šulajová debutovala v roku 2007 Džínsovým denníkom, písať začala ako štrnásťročná a rovnako dlhý čas jej už vychádzajú knihy. Oheň v srdciach je dvanásta kniha v poradí. Autorka si ju cení najväčšmi pomedzi všetky svoje diela nielen pre množstvo práce, ale i pre odkaz. Cieľom románu je pobaviť, ale aj priblížiť pestré a napäté obdobie dejín predchádzajúce oficiálnemu uznaniu slovenskej národnosti niekdajšej uhorskej menšiny. Ide o historické obdobie, ktorému sa v školách nevenuje väčšia pozornosť, obmedzuje sa na Jozefa II., a učebná látka sa podáva nezáživným skonštatovaním jozefínskych reforiem.

Sága Oheň v srdciach

„Napísalo mi už množstvo čitateľov, ktorí priznali, že nemali radi dejepis, nemajú vzťah k dejinám ani politike, a predsa ich kniha úplne pohltila, pomohla im vraj pochopiť kus našich skvostných dejín. Mnohí pri knihe sotva dýchali, prežívali silnú lásku, ale aj nenávisť, mnohí si poplakali.

Stalo sa i to, že čitateľka s odporom knihu pri určitom zvrate odložila. No napokon sa ju odhodlala dočítať. Uznala, že ani jedna strana z oných skoro 660 nie je zbytočná,“ vyznáva sa Šulajová. „Bála som sa reakcií čitateľov, na Slovensku knihy tohto typu, bohužiaľ, nie sú, a navyše som tou, ktorá píše pre mladých. Nečakajú sa odo mňa knihy plné faktov, dramatických zvratov, brutálnejších scén, ktoré však k dobe patria, ale aj erotiky. Už viem, že sa nemusím báť, a som za to veľmi vďačná.“

V PREDAJI NA: MARTINUS.SK | BUX.SK | PANTA RHEIInzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.