Vychádza netradičná biografia – Hitler: Posadnutý túžbou ovládnuť svet


V moderných dejinách nenájdeme kontroverznejšiu a zrejme ani viac nenávidenú postavu, akou je Adolf Hitler. Zverstvá, ktoré napáchal nacistický režim Nemeckej ríše počas druhej svetovej vojny už opísalo mnoho renomovaných historikov. Profesor Brendan Simms prináša širší pohľad na Hitlerove pôsobenie a názory. Okrem jeho vražednej nenávisti, zameranej voči židovskému obyvateľstvu, sa zameriava aj na Hitlerovu túžbu ovládnuť svet a boj proti anglo-americkému obyvateľstvu a globálnemu kapitalizmu.

Kniha Hitler: Posadnutý túžbou ovládnuť svet 

Táto biografia prináša tri veľké a vzájomne prepojené nové tvrdenia. Po prvé, hlavným záujmom Hitlera počas celej jeho kariéry bol skôr anglo-americký a globálny kapitalizmus než Sovietsky zväz a boľševizmus. Po druhé, že Hitlerov názor na nemecký volk (národ) – aj keď bol očistený od Židov a iných „nežiaducich“ ľudí – bol veľmi nejednoznačný, pričom odrážal pocit menejcennosti v porovnaní s „Anglosasmi“. Po tretie, že sme sa z veľmi pochopiteľných dôvodov príliš zamerali na Hitlerovu vražednú „negatívnu eugeniku“ proti Židom a iným „nežiaducim“ ľuďom, a nie dosť na to, čo považoval za svoju „pozitívnu eugeniku“, ktorú navrhol tak, aby „povýšil“ Nemcov na úroveň ich britských a amerických rivalov.

To znamená, že nám uniká miera, do akej bol Hitler limitovaný celosvetovým bojom nielen proti „svetovému židovstvu“, ale aj proti „Anglosasom“. Mojou ambíciou nie je len „prísada“, poskytnutie nového rozmeru existujúceho rámca. Skôr si želám, aby moja práca bola chápaná ako „náhrada“. Ak sú tvrdenia v tejto knihe udržateľné, je potrebné zásadne prehodnotiť Hitlerov životopis a možno aj históriu Tretej ríše.
Táto biografia je preto v rozpore s väčšinovým názorom alebo názormi na Hitlera.

Z anglického originálu Hitler: Only the World was enough preložil Richard Cedzo.

Viac o knihe: www.bux.sk

Ukážka z knihy:

Prvé tri desaťročia Hitlerovho života sa vyznačovali nejasnosťou a núdzou takého či onakého druhu. Krátko po svojom narodení na západnom okraji habsburskej ríše v skromných, ale nie zbedačených pomeroch sa jeho situácia rýchlo zhoršila. Otec aj matka zomreli, matka po traumatickej chorobe, a on premrhal svoje malé dedičstvo. Jeho umelecký talent nebol vo Viedni uznaný.

Hitler zakopol a trel biedu, kým sa nevzchopil a nepresťahoval do Mníchova, vtedajšieho druhého najväčšieho mesta Nemeckej ríše. Tam sa ako-tak uchytil. Okrem výslovného odmietania Habsburgovcov, pred dovŕšením dvadsiatich piatich rokov nepreukazoval nijaké zjavné znaky politizácie. Vojna sa ukázala ako oslobodzujúca skúsenosť, ktorá ho celkom zmenila. Počas štyroch rokov vojenskej služby bol zranený, zažil príšerné bombardovanie, bol vyznamenaný, dočasne oslepol a bol porazený spolu s mnohými ďalšími Nemcami. Na konci vojny skončil rovnako ako na jej začiatku – ako dosť osamelý človek na okraji nemeckých a svetových dejín.

O autorovi:

Brendan Simms je profesor dejín medzinárodných vzťahov na Cambridgeskej univerzite. Medzi jeho najvýznamnejšie monografie patria Unfinest Hours: Britain and the destruction of Bosnia, ktorú zaradili do užšej nominácie na Cenu Samuela Johnsona, a Europe: The Struggle for Supremacy, 1453 to the Present, ktorá vyšla v roku 2013 a zaznamenala priaznivé ohlasy.

 Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.