Veľká kniha pre malých rozprávačov Slovíčka, ďalšia zo zaujímavej série


Veľká kniha pre malých rozprávačov je knižná séria vydavateľskej značky Ella&Max, ktorú sme si už spomenuli pri inej knihe. Nedávno to bola knižka HASIČI, dnes je to Veľká knižka Slovíčka pre malých rozprávačov. O pár strán bohatšia od knihy venovanej hasičom prináša oveľa viac textov, čo svedčí o jedinom. Knižka je určená začínajúcim čitateľom, ale pokojne aj tým vo veku od 3 rokov posadeným na kolenách svojich rodičov. Veľká kniha Slovíčka je tentoraz naozaj o slovíčkach. Pozornejší si všimnú dvojjazyčnosť knihy už na obálke. Slovenské názvy majú pri sebe aj anglické znenie, vzájomne odlíšené farbou aj fontom, takže je jasné, čo je čo. O čom je samotná kniha?

Veľká kniha pre malých rozprávačov Slovíčka

Slovíčka a množstvo ilustrácií s názvami

Ideálny čitateľ je dieťa so záujmom o angličtinu. Prípadne dieťa so záujmom o obrázky. Ak je váš mrňús zmesou oboch spomínaných, zrejme už knihu máte doma a nie je nutné ju popisovať. Pre tých ostatných stojí za zmienku 14 strán s množstvom drobných ilustrácií, pod ktorými sa nachádzajú názvy aj s anglickým znením. Kým ilustrácie na hlavnej stránke nemajú spojitosť, tie vnútorné majú vždy niečo spoločné a tak sa viažu aj k základnej položenej otázke. Čo všetko nájdeme doma? Za domom? V prírode? Čo sa deje počas roka? Tematická spleť navzájom sa nedotýkajúcich obrázkov je zmesou rôznych predmetov, ľudí, profesií, činností, no najmä bežných predmetov.

Veľká kniha pre malých rozprávačov Slovíčka

Jednoduché varianty, žiadne extrémy, aj keď možno pár krát môže mladšie dieťa natrafiť na predmety ktoré nepozná. V našom prípade to boli lampióny. Kde sme ako rodičia spravili chybu neviem :-), no toto nie je problém knižky. Tá v sebe obsahuje zmes predmetov a profesií, ktorú možno považovať za všeobecne známu. A pri všetkej tej izolácii ľudí v poslednom čase deti prichádzajú do styku len s tým, čo už majú. Čo nepoznajú, to rozšíri slovnú zásobu a aj to je cieľom tejto knihy.

Veľká kniha pre malých rozprávačov Slovíčka

V rámci prekladania do angličtiny si všímame len občas množné čísla a anglické vyjadrenie množného čísla pridaním „s“. Je dobré deťom pri učení jednoduchej angličtiny vysvetliť, ako sa tvorí jednotné a množné číslo. To je postreh z vlastnej skúsenosti, keďže kým dospelý vidí jedno, dieťa si všíma druhé. Inak tu nie je pripravená žiadna komplikovaná angličtina.

O knihe

Kniha je pohodová, nenásilná, ručne maľovaná, poriadne pestrá a farebná, zložená z množstva malých kresieb s popisom. Deti tak vnímajú hlavne obraz, vzhľad a tvary, prípadne emócie ľudí, postoj zvierat a podobne. Ide o knihu v štýle leporela, kedy je každá stránka aj obálka s rovnakým materiálom a hrúbkou. Vo vlhku sa strany ľahko pokrútia, pre lesklý lak na každej stránke zvládne kniha menšie poliatie a nečistoty. Skôr hrany strán sú na vlhkosť citlivejšie. Neúmyselný crash-test nás presvedčil aj poučil.

  • Názov: Veľká knižka – Slovíčka pre malých rozprávačov
  • Počet strán: 14
  • Veľkosť: 258×336 mm
  • Vydavateľ: PRESCO GROUP, a.s. pod značkou Ella&Max
  • ISBN: 978-80-88344-06-3
  • Vydanie: jar 2020
  • V predaji na BUX.SK a MARTINUS.SK

 

 Inzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...