Recenzia: slúžka Hany Lasicovej, knižná predloha filmu


„Rozpoviem vám príbeh, lebo na svitaní zomriem.“

Príbeh knihy Slúžka sa začína v roku 1908 v dome bývalej slúžky, slobodnej matky, ktorá býva s jej otcom a dcérou Ankou. V tejto dobe bolo zvykom, že mladé dievčatá odchádzali slúžiť do domov bohatých pánov. Práca slúžky čaká aj Anku, a keďže je dcérou prespanky, čo je verejne známe, službu jej kišasoňka, ktorá sprostredkúva túto prácu, vybaví až v ďalekej Viedni. Anka tam odchádza nerada, no zároveň s pasívnym postojom, lebo vie, že nemá na výber. Službu u pánov vo Viedni vykonáva celých 30 rokov, zo slúžky sa neskôr stane pestúnka i kuchárka. Keď sa jej služba vo Viedni skončí, odchádza naspäť do Banskej Štiavnice, odkiaľ pochádza , a tam sa ako 91-ročná v jednu noc, keď tuší, že zomrie, rozpamätáva na celý jej životný príbeh:

„Dnes v noci Klopačka odbíja každé štyri hodiny podľa dávneho baníckeho zvyku až do rána. A ja dovtedy musím rozpovedať svoj príbeh. Na svitaní zomriem. Bola som slúžka. Raz dávno som bola slúžka v šľachtickom dome vo Viedni. Všetko, čo viem, som sa naučila tam. Všetko, čo viem. A dnes si nie som istá, či to stačí.“

„Hovorilo sa, nečinné ruky sú príležitosťou pre diabla.“

Kniha Slúžka poodhaľuje neľahký život dievčat, ktoré chtiac-nechtiac ako mladé dievčatá odchádzajú slúžiť, neraz i do cudziny. Odchádzajú ďaleko od domova, od svojich rodín a tam ich čaká práca – tvrdá drina. Ich život sa zúži len na ich prácu a ich ďalší osobný priestor sa vytráca. Prežívajú dni, keď slúžia celé dni a neraz i noci, nemajú čas na spánok. Okrem toho sú známe aj prípady, keď sa musia brániť zvádzaniu majetných pánov a neraz s nimi aj otehotnejú. Kniha okrem samotného príbehu mladého dievčaťa Anky, ktorá odchádza slúžiť ďaleko od svojho domova, odkrýva okrajovo aj život žien v iných povolaniach – hlavne fabrikantiek. Odvrátenou a veľmi smutnou skutočnosťou je aj to, že mnohé ženy končia ako neviestky, čo Lasicová v knihe neopomína.

Slúžka v dome Varšáryovcov

Lasicová sa pri písaní knihy inšpirovala skutočným príbehom ženy, ktorá pracovala aj v dome v rodine Varšáryovcov, mamy autorky. Knihu koncipuje ako súbor spomienok, ktoré slúžka Anka rozpovie svojim poslucháčom, možno i sama sebe. Niektoré spomienky sa jej vynárajú jasne, iné sú roztrieštené, niektorými si ani nie je istá, či sa skutočne stali. Tieto skutočnosti robia knihu originálnou, no pre mnohých čitateľov možno aj zložitejšie čitateľnou. Na niektorých miestach totiž kniha môže pôsobiť chaoticky. Zároveň však zachytáva akúsi autenticitu rozprávania hlavnej hrdinky a umocňuje čitateľov pocit, že navodená atmosféra knihy je naozaj rekapituláciou života pred smrťou.

Film Slúžka na motív knihy

Na motív knihy sa vo februári 2023 začína v kinách premietať aj film s rovnomenným názvom od Mariany Čengel Solčanskej. Ako Lasicová v úvode knihy uvádza, scenár filmu sa nepridržiava striktne knihy, keďže príbeh slúžky Anky sa jej zdal pre potreby filmu taký, že je potrebné ho pozmeniť.Inzercia:

Jana