Karel Hynek Mácha, jeho život, význam a najznámejšie diela


Ak sa povie Karel Hynek Mácha, možno si automaticky doplníme jeho Máj, (napriek tomu, že majú květen). Ten sa objavil v mnohých citáciách, spája sa s láskou, Valentínom, možno trochu komerciou a útržok sa objavil aj v reklame. Je to ekvivalent Sládkoviča a jeho Maríny, čo je na plno využité v Banskej Štiavnici. Kto bol a čím Karel Hynek Mácha pre českú literatúru a dejiny?

Predovšetkým básnik Karel Hynek Mácha

Karel Hynek Mácha bol významný český básnik a prozaik, ktorý sa narodil 16. novembra 1810 v Prahe v rodine úradníka. Jeho literárna tvorba je spojená s romantizmom a sústreďuje sa na témy ako láska, osamelosť, prirodzenosť a ľudské vášne.

Po absolvovaní gymnázia v Prahe študoval Mácha právo na Karlovej univerzite v Prahe, kde však svoje štúdium nedokončil a namiesto toho sa venoval literatúre a filozofii. V rokoch 1832 až 1833 cestoval po Rakúsku, Taliansku a Nemecku a získal tak množstvo inšpirácie pre svoju literárnu tvorbu.

Mácha bol zároveň aj vynikajúcim jazykovedcom a svoje vedomosti uplatňoval aj v prekladoch poézie a prózy z iných jazykov. Jeho najvýznamnejším dielom je epická báseň „Máj“, ktorá bola napísaná v roku 1836 a vydaná až po jeho smrti. Báseň sa stala klasikou českej literatúry a je považovaná za jedno z najdôležitejších diel českého romantizmu.

Zomrel príliš mladý

Okrem básnických diel Mácha napísal aj prozaické diela, ako napríklad romány Cikáni a Poupě, ktoré však neboli tak úspešné ako jeho básne. Napriek tomu zostáva jedným z najvýznamnejších predstaviteľov českej romantiky a jeho tvorba ovplyvnila mnoho autorov v Českej republike aj v zahraničí. Jeho pamiatka sa dodnes udržiava v rámci literárnych festivalov, koncertov a výstav, ktoré sa konajú na jeho počesť.

Karel Hynek Mácha

Máchove literárne diela sú pozoruhodné pre ich romantický štýl, v ktorom sa prelína poézia s vedeckým a filozofickým myslením. Jeho tvorba sa zaoberá témami ako láska, osamelosť, smrť a neuspokojenie, pričom všetky sú ovplyvnené jeho osobnými skúsenosťami. Zomrel veľmi mladý vo veku 25 rokov, 10 dní pred svojimi 26. narodeninami. Príčinou jeho smrti bola v záznamoch uvedená „Brechdurchfall“, pričom by malo ísť o choleru, respektíve následky zápalu pľúc.Inzercia:

Erika

Píšem o knihách, ktoré ma bavia, chcela by som si prečítať, alebo tých, ktoré nás jednoducho musia zaujímať, pretože sú...