Osuský – zabudnutý diplomat. Ľubo Olach a román o velikánovi našich dejín


Bratislava 9. december 2020 – Po úspešných románoch Vavro Šrobár či Guvernér Karvaš prichádza prozaik a básnik Ľubo Olach s príbehom ďalšieho velikána našich dejín. Román Osuský – zabudnutý diplomat je príbeh o Slovákovi, úspešnom diplomatovi, právnikovi a politikovi, ktorý patril k najvýraznejším postavám medzivojnovej československej diplomacie. Ako zástupca Slovenskej ligy v Amerike nadviazal spoluprácu s Edvardom Benešom, osobne podporil vznik Československej národnej rady a z pozície mimoriadneho ministra a vyslanca podpísal Trianonskú mierovú zmluvu.

„Jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodol napísať knižku o Štefanovi Osuskom, je jeho viacrozmerná osobnosť. Okrem toho, že bol skvelým  diplomatom a bránil záujmy Slovenska, kde sa dalo, bol aj milovníkom života. Jeho pôsobenie ako vyslanca Slovenskej ligy v Európe, najmä v Paríži a v Ženeve, bolo mimoriadne úspešné, ale i náročné. Už tu mal prvé nedorozumenia s JUDr. Edvardom Benešom, ktoré pretrvávali počas celej jeho diplomatickej kariéry,“ prezrádza autor knihy Ľubo Olach.

Život bohatý na činy aj udalosti

Život Štefana Osuského bol bohatý na činy aj udalosti. Tak ako Vavro Šrobár aj on musel po zákroku uhorského ministra školstva Apponyiho odísť študovať do zahraničia. V Spojených štátoch amerických získal vysokoškolské vzdelanie a pohyboval sa prevažne medzi slovenskými krajanmi. Ako zástupca Slovenskej ligy v Amerike bol vyslaný za Masarykom do Londýna, neskôr do Paríža, kde sa stretáva a nadväzuje spoluprácu s Edvardom Benešom.

Konflikty, zákulisné ťahy a vypočítavosť spolupracovníkov nezmenili charakter Osuského, dokázal ísť ďalej za hlasom zdravého rozumu aj srdca. V nemalej miere sa pričinil o vznik Československej republiky a v roku 1920 podpísal ako mimoriadny minister a vyslanec Trianonskú mierovú zmluvu. Po rozpade republiky sa v roku 1939 postavil na čelo československého odboja, kde organizoval odpor voči hitlerovskému Nemecku.

Krátky úryvok z knihy Osuský – zabudnutý diplomat číta autor knihy Ľubo Olach.

„Doktor Osuský bol uznávaný za svoje odhodlanie, čestnosť a profesionalitu, univerzita v Dijone mu udelila čestný doktorát za úspešné pôsobenie na medzinárodnej scéne. Pri tejto príležitosti ho rektor akadémie označil za ,potulného rytiera‘, teda za putujúceho ochrancu najušľachtilejších ideálov,“ dodáva Ľubo Olach. Vo Francúzsku mu bolo udelené vyznamenanie Veľký dôstojník Čestnej légie. Vysokými vyznamenaniami si ho uctila aj Bolívia, Čile, Grécko, Luxembursko, Monako, Juhoslávia, Poľsko a Rumunsko.

Osuský zabudnutý diplomat

Príbehy o veľkých osobnostiach našich dejín, romány z prostredia vysokej politiky a kriminalistky či zbierky básní z pera autora Ľuba Olacha nájdete na www.luboolach.sk  a na facebookovom profile ĽuboOlachAutor.

Kto je Ľubo Olach

Ľubo Olach je známy slovenský básnik, publicista a prozaik.Písaniu kníh sa venuje 14 rokov, vydal 19  kníh a predal viac ako 25 000 výtlačkov.

Debutoval básnickou zbierkou Keď zomriem tak nech…! Pracoval ako redaktor v novinách, Slovenskom rozhlase aj Slovenskej televízii. Vydal zbierky básní Pri víne s bohémami, Kaviarenská poézia Ľuba Olacha, Na Paríž nepozerám zhora, Triezviem, v nemčine vyšla knižka Weine und Frauen. Venuje sa aj písaniu románov z prostredia vysokej politiky, justície a kriminalistiky. Jeho prvým románom bol Nádenník pera vo francúzskych službách, neskôr pribudli Posledné varovanie, Žraloci, Lobista, Rozhovory za oponou, Politik, Prezident, Vavro Šrobár, Advokát, Prezidentka a Guvernér Karvaš.  V týchto dňoch prichádza na pulty kníhkupectiev nový román Osuský – zabudnutý diplomat.Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.