Slovenský spisovateľ vydáva Hanu Zelinovú, Alžbetin dvor


Trilógia  Hany Zelinovej – Alžbetin dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy –   je považovaná za umelecky najvydarenejšiu z línie historických románov autorky. Historická epopeja sleduje pohnuté osudy zemianskeho rodu Fabiciovcov počnúc Mathiasom a končiac jeho pravnukom Filipom.

Alžbetin dvor

Hlavný hrdina a zároveň rozprávač Filip Fabici vyrastá bez rodičov na Alžbetinom dvore, v jednom z najkrajších kaštieľov v Turci i v celom Hornom Uhorsku. O pohnutej histórii svojho rodu, nad ktorým visí kliatba, sa dozvedá od poručníka Jakuba a starej matky Júlie. Postupne vychádza najavo, že príčinou všetkého nešťastia, čo sa valí na Fabiciovcov, je takzvaný kódex Filipovho prastarého otca Mathiasa, ktorým Mathias Fabici ustanovil, že po jeho žene Alžbete Castiglione nesmie na Alžbetinom dvore už nikdy žiť nijaká Alžbeta…

Hana Zelinová (1914 – 2004) – prozaička a dramatička, autorka kníh pre deti a mládež, právom patrí medzi najúspešnejších slovenských spisovateľov. Jedným z vrcholov jej tvorby je historická trilógia Alžbetin dvor (1972), Volanie vetra (1974) a Kvet hrôzy (1977, zachytávajúca dramatické osudy turčianskeho zemianskeho rodu od začiatku 19. storočia až po súčasnosť. Prvý diel tejto románovej ságy, ktorý po rokoch ponúkame čitateľom v novom vydaní, sa stal predlohou úspešného rovnomenného televízneho seriálu (1986).

V roku 2019 pripravujeme nové vydanie druhej a tretej časti trilógie: Volanie vetra a Kvet hrôzy.

 

Román ALŽBETIN DVOR vychádza 464 stranách. Maloobchodná cena 14,90 €.Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.