Ľudmila Podjavorinská, slávna spisovateľka na novej 0 eurovej bankovke


Ľudmila Podjavorinská je slávna autorka titulov povinného čítania, detských knižných hitov populárnych už takmer jedno storočie. Toto významné meno ako také si pripomínami rôznymi cestami. Jej rodný dom v Bzinciach pod Javorinou nám predstavuje jej život, ale tiež pozostalosť a tvorbu. Jej meno nesú slovenské ulice aj niekoľko základných škôl. Pripomenúť si ju odteraz môže aj známy koncept zberateľských ružových 0 eurových bankoviek, ktoré už neraz zarezonovali v médiách. Tentoraz teda bude vyobrazenou na takejto bankovke aj práve Podjavorinská.

Podjavorinská 0 eurová

Život a tvorba Ľudmily Podjavorinskej

Ľudmila Pojavorinská sa narodila ako Riznerová 26. apríla 1872 v dedinke Bzince pod Javorinou, z čoho si neskôr aj vytvorila svoje autorské meno. Je jednou z najznámejších a najvýznamnejších spisovateliek literárneho realizmu. Ako súčasť štvorice Maróthy-Šoltésová, Slančíková-Timrava, Vansová a Podjavorinská, pomáhala meniť pohľad na ženy medzi spisovateľmi a úspešne konkurovala aj iným známym velikánom doby.

Podjavorinská žila skromný život v skromných podmienkach, starala sa o svojich rodičov a o zárobok sa pokúšala viacerými spôsobmi, predovšetkým ako publicistka pre rôzne periodiká. V roku 1905 napísala novelu V otroctve, o rok neskôr Blud, a v roku 1914 novelu Otrok. Z detskej tvorby zostávajú nezabudnuteľé Zajko Bojko, Čin-Čin alebo Zvonky. Za svoje životné dielo získala titul národná umelkyňa. Jej diela sú vydávané a predávané dodnes, predovšetkým vďaka vydavateľstvu Mladé letá. Zomrela 2. marca 1951 v neďalekom Novom Meste nad Váhom.

Podjavorinská na 0 eurovej bankovke

Ľudmila Podjavorinská je ďalšou slovenskou osobnosťou, ktorá sa spája so známym konceptom suvenírovej 0 eurovej bankovky. Nadšenci pre zberateľstvo si tak môžu zakúpiť bankovky na niektorom z predajných miest. Od 1.5.2022 bude podľa zn.sk možnosť zakúpiť vydanie Ľ. Podjavorinskej aj v:
1. Trafika Pavlech 1 Maja 2 oproti mestskej knižnici v Novom Mesto Nad Váhom
2. Obecný úrad Bzince pod Javorinou – Pamätná izba umelkyne Ľudmily Podjavorinskej
3. Vanda Vojtášová – Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o., Námestie slobody 6, 971 01 PRIEVIDZA www.prievidza.sk/turistaInzercia:

Erika

Píšem o knihách, ktoré ma bavia, chcela by som si prečítať, alebo tých, ktoré nás jednoducho musia zaujímať, pretože sú...