Kuriózne zákony v Thajsku: knihy tu majú vlastnú ochranu


Zákony, ktoré by ochraňovali knihy? Občas sa stretávame s rôznymi prípadmi rozdielnych zákonov a niekedy sú to dokonca zákony absurdné či kuriózne. V Thajsku však majú tiež niekoľko zaujímavých zákonov, ktoré sú z hľadiska, alebo skôr pohľadu nášho, skôr zábavné, či kuriózne. Jeden z nich sa dokonca týka kníh a ich ochrany.

thajská žena drží knihy

Zákon ochraňujúci knihy

Thajský zákon týkajúci sa možného zneuctievania kníh a literárnych diel má za cieľ ochrániť ich hodnotu. Zákon totiž ukladá povinnosť jednotlivcom aj inštitúciám chrániť knihy pred akýmikoľvek formami zneuctievania alebo poškodenia. Ide o širší rámec ochrany kultúrneho dedičstva a duševného vlastníctva, ktorý zahŕňa aj literatúru a iné formy umenia.

V praxi tento zákon znamená, že ľudia nemôžu zneužívať a poškodzovať knihy alebo literárne diela úmyselne. Napríklad sa to týka pálenia kníh, úmyselného poškodzovania, alebo úmyselného spôsobenia takej škody, ktorá viedla preukázateľne k poškodeniu kníh. To sa týka aj poškodenia v súvislosti so symbolickými či politickými protestami. Zákon tiež upravuje postihy pre tých, ktorí porušujú jeho ustanovenia, čo môže zahŕňať pokuty alebo iné právne sankcie.

Ďalšie zákony v Thajsku, ktoré možno považovať za zaujímavé

  1. Zákaz kritiky monarchie: V Thajsku platí prísny zákon, ktorý zakazuje kritiku monarchie. Občania nemôžu verejne vyjadrovať negatívne názory na kráľovskú rodinu, inak hrozí trestné stíhanie.
  2. Zákaz opilectva na verejných miestach: v krajine platí protialkoholický zákon, ktorý zakazuje konzumáciu alkoholu na verejných miestach po určitej hodine večer. Tento zákon je zameraný na kontrolu nočného života a udržiavanie verejného poriadku. Tu môže nastať problém pri niektorých zahraničných návštevníkoch, ktorých nie vždy polícia chce riešiť, ale ak rieši, môžu byť pokuty a následky vážne.
  3. Zákaz fajčenia v niektorých oblastiach: V niektorých častiach Thajska platí zákaz fajčenia na verejných miestach, ako sú pláže, námestia a iné turisticky frekventované oblasti. Cieľom je ochrana životného prostredia a zdravia verejnosti. Je to niečo, čo je zatiaľ nemysliteľné v mnohých európskych krajinách, ale aj v Turecku či v Tunisku. Značky zákazu fajčenia sa na niektorých plážach síce nachádzajú, ale nedodržujú ich často ani samotní plavčíci, správcovia pláží a zamestnanci hotelov. Ochrana tak neexistuje.
  4. Zákaz zneuctievania buddhizmu: Thajsko má zákony, ktoré chránia buddhizmus ako štátnu náboženskú vieru. Zneužitie alebo zneuctenie buddhistických symbolov alebo praktík je trestné. To je pochopiteľné.
  5. Zákaz používania drog: Thajské zákony týkajúce sa drog sú mimoriadne prísne. Držanie, predávanie alebo užívanie drog môže viesť k veľmi prísnym trestom, vrátane dlhodobého väzenia alebo dokonca trestu smrti. Pritom niektorí zahraniční turisti môžu mať prvú skúsenosť s drogami práve v Thajsku. Trochu paradox a irónia zároveň.


Inzercia:

Erika

Píšem o knihách, ktoré ma bavia, chcela by som si prečítať, alebo tých, ktoré nás jednoducho musia zaujímať, pretože sú...