Ako sme kedysi žili: zaujímavá etnografická novinka na jeseň


Spisovateľka a etnografka Zora Mintalová Zubercová vydala novú knihu o živote našich predkov. Publikácia približuje každodennú realitu v minulých storočiach prostredníctvom stoviek farebných fotografií, ktoré vznikli vo viacerých slovenských múzeách v prírode.

Ako sme kedysi žili: Obrazový sprievodca životom našich predkov

Ako sme kedysi žili s podtitulom Obrazový sprievodca životom našich predkov je jedinečná publikácia, vďaka ktorej spoznáte hlbšie prácu a bývanie ako aj obecné a sakrálne stavby v časoch dávno minulých. Čitatelia sa v ôsmich kapitolách knihy prenesú do dedín a mestečiek. Od druhej polovice 19. storočia až do medzivojnového obdobia 20. storočia.

Dielo vzniklo v spolupráci s dizajnérom, fotografom a ilustrátorom Vladimírom Holinom, ktorý zachytil jednotlivé reálie prostredníctvom približne 300 farebných fotografií. Dobové čiernobiele fotografie zachytávajú atmosféru zaniknutých prác na poli, v hospodárstve a domácnosti.

Aký bol život v minulých storočiach sa dozvieme z viacerých slovenských skanzenov. Každý z regiónov mal svoju históriu, ľudovú kultúru, typické znaky poľnohospodárstva či ľudového staviteľstva. Nájdeme medzi nimi rozdiely nielen v zariadení interiéru, v jeho vykurovaní, no aj v ľudovom odeve a najmä v spôsobe života obyvateľov. Ako  vyzerali ich dediny, mestečká, domy, izby, aký mali nábytok, ako kúrili, čím svietili, odkiaľ brali vodu, čo varili, kde a čo nakupovali? A ako vlastne dokázali žiť bez dnešných výdobytkov vedy a techniky? Aj na tieto otázky odpovie táto výnimočná kniha.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

O autorke:

Zora Mintalová Zubercová je významná slovenská etnologička, ktorá zasvätila svoj profesionálny život práci v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Ako múzejníčka sa podieľala na výskumoch v teréne. Je tiež autorkou a spoluautorkou piatich expozícií v Múzeu slovenskej dediny pri SNM v Martine. Venovala sa tiež publikačnej činnosti, má na svojom konte viac ako 20 knižných publikácií a stovky štúdií a  článkov. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli jej knihy Vianoce na Slovensku (2012), Pečieme na Vianoce (2013), Tradície na Slovensku (2015) a Príbeh vlákna (2016), Ako sme kedysi žili (2018).Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.