Septembrová novinka zo Slovartu: Denisa Fulmeková a jej Úzkosť


Arleta, hrdinka fragmentárneho rozprávania najnovšej novely Denisy Fulmekovej s názvom Úzkosť, si uvedomuje, že je za pomyselnou polovicou života. Prijala v ňom množstvo rolí ‒ je matkou, manželkou, dcérou, kamarátkou, spisovateľkou. Navonok je s nimi stotožnená, pod povrchom sa však deje čosi iné…

Úzkosť

Na stránkach tejto knihy stretávame človeka, v strednom veku, v tomto prípade ženu, ktorá si začína uvedomovať definitívnosť niektorých aspektov života, ako i konečnosť života samotného. Rada by sa niektorým veciam s tým spojeným vyhla, ale hoci občas uplatňuje únikové stratégie, ani tak to nejde, povedala autorka o knihe Úzkosť a dodala: „Mám pocit, že táto kniha sa úplne odlišuje od mojich predošlých, ale akiste je to ilúzia. Som však presvedčená, že je autentická, dokonca mám určité pochybnosti, či som niektoré veci nenapísala príliš úprimne. Chce sa mi povedať, že táto kniha vôbec nie je osobná a všetky postavy a príbehy v nej sú vymyslené. Vlastne, bolo by skvelé, keby to tak bolo, ale asi tušíte, že to tak nie je.“

To, čo môžu čitatelia očakávať od prózy Úzkosť, je úprimné a neprikrášlené glosovanie pocitov vyplývajúcich zo životných situácií, ktoré nikoho z nás neminú. A o tom, čo v nej môžu nájsť tí, ktorí sa do nej začítajú, Denisa Fulmeková povedala: „Každý človek, ktorý číta nejakú knihu, v nej nachádza autora, ale hlavne seba. Ak s nami kniha nerezonuje, odkladáme ju a zdá sa nám nezáživná. Verím teda, že po Úzkosti siahnu ľudia, ktorí si kladú podobné otázky ako ja.“

Vo Vydavateľstve SLOVART od Denisy Fulmekovej ešte vyšlo:Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.