Vydavateľský dom Albatros preberá knižnú divíziu Mladá Fronta


Bratislava, 9. februára 2021 – Vydavateľský dom Albatros Media berie pod svoje krídla knižnú divíziu spoločnosti Mladá Fronta. Úspešne sa tak zavŕšili rokovania o jej odkúpení z insolvenčného konania, ktoré prebiehalo už od začiatku roka 2020. Vydavateľstvo Mladá Fronta sa tak stane sedemnástym vydavateľstvom skupiny.

Spoločnosť Albatros Media sledovala so znepokojením postupný úpadok kedysi skvelého vydavateľstva. Počas celého insolvenčného konania prejavovala záujem pokúsiť sa o jeho záchranu. „Máme radosť, že sa nám nakoniec podarilo dosiahnuť spoločný konsenzus všetkých účastníkov insolvenčného konania, a že prevzatie Mladej Fronty našou spoločnosťou považovali za najlepšie riešenie všetky subjekty, počínajúc insolvenčnou správkyňou, cez veriteľov, veriteľský výbor, opatrovníka spoločnosti, zamestnancov a aj insolvenčný súd,“ vysvetľuje Václav Kadlec, generálny riaditeľ Albatros Media.

V Mladej Fronte momentálne nejaký čas nevydávajú

Aktuálne nie je knižná divízia Mladej Fronty v najlepšom stave, dlhé mesiace nevydala žiadnu novú knihu a bohužiaľ prišla o mnoho zaujímavých autorov, ktorí s ňou boli v predchádzajúcich rokoch spojení. „Napriek tomu, že úpadok vydavateľstva dosiahol extrémnu úroveň, stále veríme, že je možný jeho reštart. Našu vieru, že z Mladej Fronty bude znova jedno skvelé, silné a moderné vydavateľstvo, akým bolo ešte pred rokom, staviame okrem iného aj na postoji bývalých zamestnancov, ktorým osud vydavateľstva leží na srdci a ktorí výrazne prispeli k úspechu transakcie v priebehu jednania,“ doplňuje Václav Kadlec a zdôrazňuje, že prioritou teraz bude, aby sa v Mladej Fronte podarilo udržať kľúčových autorov a autorky a rovnako aj kľúčové diela.

Mladá Fronta neprestane existovať

Súčasťou transakcie ostáva aj právo naďalej využívať značku Mladá Fronta na knižnú produkciu.

Akvizícia knižného vydavateľstva spoločnosti Mladá Fronta a.s. je štrnástou akvizíciou skupiny Albatros Media. Jej hlavným dôvodom bola snaha o záchranu jedného z najstarších vydavateľstiev v Českej republike. Hrozil mu zánik po takmer ročnom insolvenčnom konaní.

Vedeli ste? Pod vydavateľský dom Albatros patria také vydavateľstvá ako XYZ, Lindeni, CooBoo, CPRESS, Fragment a ďalšie.Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.