Má zákazník nárok na vrátenie peňazí za elektronickú knihu?


Popularita kníh skôr rastie, než upadá, ako tvrdia niektoré médiá a rovnaké médiá to popierajú krátko pred Vianocami. Rastie pritom papierovým a rovnako tak aj elektronickým. Pri papierových je bežnou praxou reklamovať knihu len ak dorazí poškodená, alebo sú v nej chybné strany. Môže sa podariť v tlačiarni malý prešľap, výsledkom ktorého listujete v strane 64 aj 4x kým stranu 68 v celej knihe nenájdete. Stáva sa. O to horšie, ak sa to stane na knihe, ktorú si odkladáte pár rokov a uniká vám tak dôležitá časť. Reklamovať fyzické knihy je bežné, no reklamovať elektronické knihy… tam je to už ťažšie.

Reklamácia znamená:

Vyjadriť nespokojnosť so zakúpeným tovarom a vymeniť ho za iný kus, ktorý je v poriadku, alebo požadovať peniaze späť. Je potrebné podotknúť, že v prípade elektronických kníh je nutné prijať fakt, že nákupom elektronickej knihy zákazník nakupuje licenciu na používanie eknihy. Nejde o licenciu, ktorá by ho oprávňovala šíriť, distribuovať, množiť, tlačiť, kopírovať a podobne. Kupuje licenciu na jej čítanie. Už prvým stiahnutím sa dostávate k elektronickému obsahu danej knihy a môžete ju čítať. V nej nehrozia pochybenia v rámci chybných strán, chybnej tlače, nečitateľnosti písmeniek a podobne. Reklamácia toho, že sa zákazníkovi nepáči, že zomrie hlavný hrdina je veľmi úsmevná, aj keď kníhkupectvá by vedeli hovoriť.

Čo môžete reklamovať pri eknihách?

  • chybné načítanie, alebo zlyhávanie spustenia MOBI, EPUB alebo PDF súboru eknihy.
  • nedostupnosť stiahnutia eknihy
  • nenačítanie obrázkov, ktoré majú byť súčasťou, alebo iných prvkov, ktoré majú v knihe tlačenej svoju preukázateľnú podobu
  • dokonca aj priveľa chýb a veľmi zle preložený, až nečitateľný text môžu byť dôvodom pre reklamáciu, ktorú môže predajca uznať.

Reklamovať nemožno eknihy, ktoré sú zakúpené už niekoľko rokov, pri ktorých zákazník nemá vyhovujúce zariadenie k starým formátom, alebo z iného dôvodu nechce knihu využívať. Prípadne ekniha zakúpená so sprístupnením s časovačom, kedy je sprístupnená len na určitú dobu (viditeľná), sa nedá vrátiť a požadovať peniaze späť. Nedávalo by tak absolútne logiku predávať eknihy s časovým obmedzením, ak by sa uplynutím doby prístupnosti každý z nakupujúcich dožadoval vráteniu peňazí späť.

Malá poznámka na záver

Pri reklamácii vo väčšine obchodov sa dá ekniha vrátiť aj v prípade, kedy išlo o nákup omylom. To znamená, že nedošlo k stiahnutiu eknihy, lebo ste omylom mohli zakúpiť niečo iné. Je však nutné upozorniť na fakt, že pri každej eknihe je presný záznam počtu kliknutí na stiahnutie. Stiahnuť pritom znamená vo väčšine prípadov aj nutnosť súhlasiť s prísnymi podmienkami nešírenia a používania chránených diel. Omylom sa ekniha stiahnuť nedá. Ak však reklamujete omylom zakúpenú eknihu, nesťahujte si tú nesprávnu. Obchod by totiž mal informáciu o stiahnutí, čo znamená, že ekniha je už niekde u vás a stali ste sa vlastníkmi súboru.Inzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...