Knižná novinka Pavla Holeštiaka, Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu


Na jeseň tohto roku si slovenská kultúrna verejnosť pripomenula 100. výročiena rodenia spisovateľa, básnika, publicistu, prekladateľa, organizátora spoločenského a kultúrneho života v Austrálii, učiteľa, významného slovenského vlastenca, Pavla Hrtusa Jurinu, rodáka z kysuckého Klokočova (nar. 1. 10 1919). Na Silvestra si zasa pripomenieme jeho 25. výročie skonu v ďalekom Melbourne. Okrem toho sme boli svedkami ďalších okrúhlin – 15. ročníka festivalu duchovnej poézie a prózy Jurinova jeseň v Čadci.

Pavol Holeštiak Pavla Hrtusa Jurinu

Exkulant, ktorý nikdy neodišiel

V týchto dňoch sa dostala na pulty kníhkupectiev nová výpravná publikácia autora Pavla Holeštiaka Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu. Bezmála 350 stranová plnofarebná knižka v pevnej väzbe na kriedovom papieri s maľbami našej výtvarnej legendy Ondreja Zimku, s doposiaľ knižne nepublikovaným Hrtusovým rodostromom či cestopisom Na piaty svetadiel. Literárne zhodnotenie i osvieženie nájdeme hneď v šiestich doslovoch našich literárnych osobností. Vzácnou súčasťou tejto reprezentatívnej knihy sa stal prierez kompletnej, nadčasovej vzácnej tvorby čerpajúcej predovšetkým z jeho jedenástich knižných diel, ktoré vyšli v Austrálii, v Kanade i na Slovensku, hoci väčšinu života Pavol Hrtus Jurina prežil práve na najmenšom kontinente – v Austrálii, z ktorej sa už nikdy fyzicky nevrátil. Srdcom však zostal v rodnej slovenskej vlasti, takže aj podtitul knižnej novinky nesie nevšedný, ale výstižný názov Exulant, ktorý neodišiel.

V knihe Pavol Holeštiak podrobne s odbornou presnosťou spracoval pohnutý života kompletné dielo P. H. Jurinu, ktorého literárna kritika zaraďuje k slovenskej lyrizovanej próze, slovenskej katolíckej moderne a spolu s vynikajúcim Jozefom Cígerom Hronským aj k najlepším našim prozaikom v slovenskom exilovom svete. Hrtusove knižné skvosty vychádzali v Austrálii vo veľmi skromnej grafickej úprave i tlačovej kvalite v počte iba 50kusov. Navonok tvrdý človek, no vo svojom vnútri veľmi citlivý rodený spisovateľ písal takmer polstoročie nevšedným, vrchárskym štýlom najmä o svojich rodákoch a vlasti. Prečo sa nevrátil po roku 1989 na Slovensko, zostáva záhadou.

Týmto novým, exkluzívnym dielom sa mu spláca dlh z jeho rodných Kysúc i milovaného Slovenska. Citujúc nitrianskeho biskupa Viliama Judáka – neskazený svetom sa majster Pavol Hrtus Jurina vracia domov. Nuž, milý čitateľ, vezmi a čítaj!(KP)Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.