Ohrozené rastliny Tatier: unikátna kniha venovaná rastlinám Tatier


Tatranská príroda dostáva dlhodobo priestor v mnohých knihách. Skôr sú to však štíty, turistické trasy, kamzíky, či rôzne konkrétne krásy našich veľhôr. Sedem rokov práce autorskej dvojice Milan Zajac a Mario Duchoň však prinieslo unikátny koncept vychádzajúci ako knižná novinka Ohrozené rastliny Tatier vo vydavateľstve Slovart. V rubrike Svet Knihy si túto knihu pripomíname predovšetkým preto, aký význam má z hľadiska hodnoty. Ide totiž o ojedinelý knižný a vedecký počin, ktorý môže zo strany laickej verejnosti zostať prehliadnutý. Z pohľadu odborníkov a ľudí, ktorí nahliadnu aj ďalej ako len za obálku knihy, je však hodnotnou knihou v ktorej je oveľa viac.

Čo by sme mali o knihe vedieť?

Viac ako 500 strán obsahuje 265 druhov rastlín z našich veľhôr. Ak ste si niekedy mysleli, že je to len tráva, lišajník, borovica, smrek a nejaká jarabina pri ceste, ako dávnejšie zhodnotil jeden internetový komentár, bolo by to príliš povrchné. Vysoké Tatry predstavujú unikátnu klímu, prostredie, výšku a podnebné podmienky preto, aby tu prežili, alebo vôbec prežívali aj mimoriadne vzácne druhy, endemity, pozostatky z doby ľadovej a také druhy, o akých zrejme ani bežne nemáme tušenia. Práve to prináša táto kniha. Dôležité poznatky a konečne poriadny celistvý súbor mimoriadneho prírodného bohatstva s akým sa možno stretnúť pri potulkách tatranským národným parkom.

Čoraz viac uvedomujúc jedinečnosť tatranskej prírody tak aj vďaka tejto knihe môže čitateľ vnímať ich prírodnú hodnotu a význam všetkých ochranných opatrení. Každá zmienka o rastlinkách, kvetoch a bylinkách prináša popis. Poznatky známe aj menej známe. Často celkom neznáme druhy, alebo na prvý pohľad nevýrazné, pri akých by sme sa možno ani nezastavovali. Súčasťou týchto informácií sú kvalitné fotografie, až vyvstáva otázka, do akej miery môže byť táto krásna a unikátna kniha návodom pre ojedinelých vykrádačov prírody, hoci používajú len výhovorku „len do súkromnej skalky“. Množstvo práce, ktorú si príprava takéhoto diela vyžiadala, si ani nedokážeme predstaviť a je tak veľmi pravdepodobné, že môže zostať dlho nedocenená.

Kniha z vydavateľstva Slovart

Knižka je už na prvý pohľad iná, než by ste čakali podľa obrázku na internetovom kníhkupectve. Má veľmi peknú obálku s dôrazom na to, aby pôsobila hutne, hranato, pevne. Tvrdá obálka sa nádherne leskne iba v oblasti obrázku kvetu, pričom zvyšok zostáva matný. Nadpis a mená autorov sú pritom vrazené do hĺbky a ide tak o reliéfnu obálku.

Celá kniha má stredný formát menší od A4 a tvoria ho plne farebné fotografické stránky s kvalitným lesklým papierom. Po knihárskej stránke, ako aj stránke informačnej hodnoty, je to unikátne dielo, ktoré by malo získať pozornosť nejednej poroty oceňujúcej kvalitu kníh, ich grafiku, ilustrácie a najmä by mala kniha získať pozornosť laickej verejnosti. Získa totiž do súkromnej knižnice krásnu knihu, ktorej hodnota bude len rásť.

Ohrozené rastliny Tatier

Autori knihy Ohrozené rastliny Tatier

Milan Zajac mal už v útlom veku blízko k prírode a v piatich rokoch ho zaujala kniha Malý atlas liečivých rastlín. Stala sa jeho najobľúbenejšou a predznamenala jeho neskoršie zameranie na botaniku. Milan Zajac je botanik, mykológ, krajinný ekológ a fotograf, ktorého život je prepojený s rastlinami. V botanike sa zameriava na lúčnu, pasienkovú, rašelinovú a vysokohorskú vegetáciu. Publikoval vo viacerých odborných a populárno-náučných článkoch a knihách. Je členom Slovenskej botanickej spoločnosti a Slovenskej mykologickej spoločnosti, ktoré pôsobia pri SAV.

Mario Duchoň pochádza z dediny v Strážovských vrchoch a miestna príroda ho už v detstve priviedla k záujmu o jej detailnejšie pozorovanie. Stal sa z neho botanik so záujmom o vegetáciu ako celok, ktorý sa venuje aj fytocenológii a ekológii rastlinných spoločenstiev. Odborne sa zaujíma predovšetkým o horskú a stepnú vegetáciu Karpát, Panónskej nížiny a Balkánskeho polostrova. V súčasnosti pracuje na projekte zameranom na obnovu pasenia a venuje sa ochrane stepných biotopov na západnom Slovensku. Je členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV.Inzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...