Dante Alighieri: Božská komédia a jeho Raj, limitka vydavateľstva Perfekt


Dante Alighieri ako jeden z najznámejších autorov historickej svetovej literatúry je osobnosťou, ktorá patrí do škôl. Jeho dielam sa síce žiaci základných škôl nezapodievajú podrobne, no v živote k nim nachádzame mnoho krát pripomienky. O Danteho Pekle počúvame doslova celý život. Dokonca aj iné svetovo významné dielo s názvom Čo Dante nevidel, využíva vo svojom názve Danteho a jeho Peklo ako symbol. Ako niečo, čo už pozná celý svet a toto nové dielo má byť porovnaním, či prekonaním. Samotný originál, pôvodné dielo s názvom Božská komédia, sa pôvodne volalo len Komédia. Samo sa však delí na tri rôzne zväzky. Peklo (tal. Inferno), Očistec (tal. Purgatorio) a Raj (tal. Paradiso). Hoci najznámejšie je Peklo, rovnaký význam má aj Očistec a Raj.

Dante Alighieri, Božská Komédia - RAJ, Perfekt 2020

Práve Raj vychádza vo vydavateľstve Perfekt v unikátnej podobe. V krásnej, hrubej knihe so záložkou v slovenskom znení a predsa s bonusom – originálnym znením.

Nadchne predovšetkým:

  • Zberateľov limitovaných a špeciálnych kníh
  • Nadšencov pre svetovú literatúru
  • Zberateľov neobvyklých kníh
  • Jazykovedcov či priamo latinčinárov
  • fanúšikov historickej a náboženskej literatúry

Novinka z vydavateľstva Perfekt je lákavý kúsok

Že knihy často neplnia len úlohu vzdelávania, ale sú aj vecou zberateľskej vášne, či len ťažko popísateľnej potreby konkrétne knihy doma mať, ani netreba veľmi rozvádzať. Niektoré svetové kúsky, ako je práve dielo Dante Alighieriho, možno nebudeme potrebovať tento mesiac a rok, no chcete ho. Vyzerá krásne, obsahuje rozsiahle texty a vysvetlivky a ešte k tomu vo vydavateľstve Perfekt vychádza v špeciálnom limitovanom vydaní.

Presne to znamená, že len limitovaný počet knihy z nej robí zberateľsky zaujímavú. Čoskoro však môže byť nedostupná a do znamená aj nedostupnosť na trhu. Danteho dielo je však niečo, k tomu sa viaže mnoho iných odkazov z iných dielach. Taktiež mnoho zmienok. Siahnuť po ňom preto, že ho máme doma, je niečo iné, ako hľadať ho v antikvariátoch, alebo ho len registrovať ako dielo, ktoré „uniklo pozornosti, keď bolo na trhu“. V tomto vydaní je naozaj krásne na pohľad a hodnotné po stránke obsahovej. Prečo?

Dante Alighieri a 700 rokov od napísania diela

O Božskej komédii a diele Raj sa predpokladá, že vznikalo medzi rokmi 1307-1321. Znamená to, že v tomto roku si tak môžeme pripomínať 700 rokov od vzniku diela, v ktorom je zachytená doba, spôsob vyjadrovania ale aj podobu kultúry. Skôr, ako vôbec kníhtlač ovplyvnila vývoj reprodukovania kníh, v časoch, keď boli diela prepisované ručne. Dielo je v slovenskom znení určené pre náročného čitateľa. Vyjadrovanie, slovné spojenia, ale aj Danteho snaha o predstavenie deja, putovania hlavnej postavy po Pekle a Očistci tentoraz Rajom, môže znieť komplikovane. Je to však jazyk stredoveku, pre ktorý už dnes nemáme hlavu. Naučili sme sa globálne vyjadrovať inak.

Dante Alighieri, Božská Komédia - RAJ, Perfekt 2020

Nazerať do toho, ako prebieha putovanie, stretnutia so svätými a spoznávaním rôznych miest, môžeme nie len v slovenskom preklade Pavla Koprdu, ale pozrieť si môžeme aj najstaršie zachované dielo súčasne. V knihe totiž prvé strany venovali práve reprodukcii tohto diela. V latinčine umiestnené textovo vždy pod ilustráciami. Tie tvoria súčasť každej jednej stránky starého znenia v hornej časti a pre podobnosť každej strany tak je viditeľný prísne dodržiavaný „dizajn“ a rozloženie každej strany.

Kniha má však hodnotu navyše nie len v slovenskom preklade, ktorému sa neuveriteľným spôsobom darí držať sa obsahu, ale aj spôsobu, akým sú slová použité a vybraté. V slovenskom znení je neraz použitý starý výraz, alebo slovo, ktoré sa tam hodí a podľa čísiel je možné nájsť aj vysvetlenie. Každý z veršov má slovenské vysvetlenie a rozobratie dopodrobna. Všetky spevy majú svoj úvod v ktorom je jasne popísané, čo sa v ňom odohráva, skôr, než sa čitateľ začíta do prekladaných veršov. Slovenské znenie je tak vždy úvodom, prekladom, ale aj rozborom a vysvetlením textu.

Hodnotenie knižky

Kniha, ktorá je určená skôr náročnému čitateľovi, nadšencovi pre historickú svetovú literatúru, fajnšmekerov, ale tiež zberateľov. Toto váhovo ťažké, hodnotovo bohaté a nákladom limitované dielo by nemalo chýbať v rukách tých, ktorí chcú poznať tretí zo zväzkov slávneho diela azda najslávnejšieho stredovekého spisovateľa vtedajšej vyspelej Európy. Slovenský preklad v tejto náročnej podobe je niečo, čo si v rámci prekladateľskej profesie nevyžaduje len znalosť jazyka, ale celkovo nastaviť hlavu na Danteho a dobu, v ktorej dielo vznikalo. To hodnotu diela posúva v tomto prípade ešte ďalej. Vydalo vydavateľstvo PERFEKT

Dante Alighieri, Božská Komédia - RAJ, Perfekt 2020

O knihe:Inzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...