Strom života našej rodiny, kniha pre váš vlastný rodokmeň


Už je to nejaký čas, čo sa stretávame s publikáciami, venovanými zostavovaniu rodokmeňov. Takmer vôbec sme sa však dosiaľ nestretli s knihou, ktorá by slúžila na záznam a vizuálne potešenie pre seba samého, ako aj kohokoľvek, kto do knihy nazrie. Publikácia, ktorá slúži presne na to – čiže na záznam vlastného rodokmeňa totiž musí splniť niekoľko podmienok.

Strom života našej rodiny recenzia

Musí mať svoje pravidlá, musí mať dostatok priestoru pre rozvetvenú rodinu a musí byť aj po vizuálnej stránke hodná toho aby ste jej venovali dostatok času. Aj keď, nejde ani tak o knihu, ako vlastnú rodinu, ktorá je nepochybne hodná toho, aby sa niekto venoval zostaveniu rodokmeňa. Najmä preto, že poznať svojich predkov a rodinu občas prináša veľké prekvapenia.

Kniha slúžiaca pre záznam rodokmeňa, čiže…

Kniha Strom života našej rodiny je grafickým rodokmeňom do ktorého sami vpisujete údaje. Rozvetvený strom sa na začiatku javí, akoby končil prastarými rodičmi. No len čo sa dostatočne budete venovať jednotlivým pokoleniam v rámci seba, manželky, rodičov a starých rodičov s ich rodičmi, objavia sa ďalšie strany, ktoré celkom plynule nadviažu na vaše doterajšie úsilie. Samozrejme, ak bez vypĺňania na tieto stránky siahnete rovno, žiadne postupné prekvapenie sa nekoná.

Strom života našej rodiny recenzia

Ďalej je to totiž venované ešte vzdialenejším generáciám hlbšie do minulosti. A to dokonca až k prapraprastarým rodičom. K nim sa zrejme nepodarí vždy nájsť toľko informácií, koľko by sme považovali za adekvátne. Veď azda práve preto existuje typ takejto knihy a preto musí mať svoj úspech, že trochu pomôže nezabudnúť na niektorých členov rodiny pre ďalšie generácie. Ten, komu kniha patrí a venuje sa jej vyplneniu, musí počítať s tým, že neraz  bude musieť zaloviť v pamäti, pýtať sa rodiny, známych, alebo vyraziť na matriku.

Rady k tomu, ako postupovať pri zostavení rodokmeňa nájdete aj priamo v knihe. Pre tých. Čo rodokmeň už majú, len ho dosiaľ nemali ako spojiť a publikovať, je práve táto kniha ideálnym riešením. Aj pre osobné skúsenosti, aj pre skúsenosti iných, je milým riešením, ktoré aj po vizuálnej stránke je jasné a prehľadné. Nie je priveľmi nutné robiť vlastné okienka a prepájať ich čiarami s jednotlivými menami.

Strom života našej rodiny recenzia

Prípadné nezrovnalosti, početné manželstvá, priveľa detí, či rôzne zaujímavosti sa dajú zaznamenať na samostatných stránkach, inak má v podstate každý člen rodiny svoje vlastné miesto. K nemu je možné priradiť mimo mena a niektorých základných údajov s fotografiou aj nejaké to zaujímavé informačné minimum. Čokoľvek o každom jednom členovi rodiny, ak je pravdivé, neskôr môže poslúžiť dobrej veci. Povedzme aj preto, že iní nemuseli konkrétnu osobu zažiť, alebo s ňou pre rozdielne generácie a vek neprichádzali do styku.

Vyplnenie takejto knihy znamená vytvorenie hodnoty, do ktorej opakovane rád nahliadne nejeden člen rodiny. Aj tej vzdialenejšej. Zo zvedavosti, pre fascináciu po bádaní v neznámom svete, ale povedzme aj pre pomoc v jeho vlastnom výskume. Akákoľvek rodinná oslava či stretnutie môže byť príležitosťou, kedy práve takáto kniha zaujme a stane sa predmetom diskusie. Zostáva veriť, že vždy len príjemnej.

Strom života našej rodiny recenzia

Informácie o knihe:

Knižka je naozaj pekná. Ide o presne ten typ knihy, ktorý nemôže uraziť, ak je venovaný ako darček. Získaním knihy ako daru môže ísť aj o naštartovanie chutí pustiť sa do vlastného výskumu. Dovolím si predpokladať, že knižka takéto chute naozaj navodí. Veľká 30 x 30 centimetrov si zrejme nájde svoje čestné miesto medzi fotografiami, či cennosťami. S istotou, ak práve zostavenie rodokmeňu bude náročnejšou činnosťou, aj keď vždy býva aj napĺňajúcou.

  • ISBN: 978-80-907240-4-4
  • Vydavateľ: Kopřivová Monika
  • Počet strán: 125
  • Vydanie: október 2019

Knižka je v ponuke predajcov MARTINUS.SK a BUX.SKInzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...