Recenzia: kniha Včely, nie je určená len včelárom, ale všetkým


Neexistuje hmyz, ktorému by sme venovali väčšiu lásku a opateru už toľko stáročí, ako včely. Ich osudom je zasvätiť svoj život práci. Pritom v jedinej lyžičke medu je obetovaných životov hneď niekoľkých včiel naraz. Keďže poznáme význam včelárstva, teší nás nejeden projekt venovaný na záchranu včiel. Teší nás rovnako tak vydanie každej knihy, ktorá sa pokúša o spopularizovanie včelárstva. Táto kniha je pritom jedna z tých, ktorej sa to môže podariť.

Včely, príručna pre včelára a milovníka prírody

Už na prvý pohľad atraktívna knižka

Rozsiahle materiály, odborné rady, ktoré sa venujú od úplného počiatku včelárstvu ako remeslu. Knižka prechádza všetkými oblasťami včelárstva, od zakladania úľa, obstarania včiel, no nezabúda aj na oveľa vážnejšie témy. Starostlivosť o včely si vyžaduje veľa nasadenia. Choroby dnes ešte viac decimujú včelstvá po celom svete. O to viac je dôležité, aby existovala osveta a čoraz viac ľudí so vzťahom k včelám. Kniha je v zrozumiteľnom jazyku, jasná, bohato ilustrovaná a už na prvý pohľad hodnotná. Veľmi pekná po obsahovej stránke prechádza postupne k témam, ktoré postretnú aj skutočného skúseného včelára.

Včely, príručna pre včelára a milovníka prírody

Kniha je určená všetkým, nie iba včelárom

V mnohom môže byť inšpiráciou. Prichádza aj s témami, ktoré so včelárstvom len súvisia, no iné knihy na ne zabúdajú. Prikladá význam aj pestovaniu konkrétnych rastlín a stromov pre docielenie vyššej kvality medu a spokojnosti včiel. Kniha pritom vie byť krásna aj pre toho čitateľa, čo možno neuvažuje založiť si vlastný úľ. Možno len chce poznať včely viac ako živé organizmy. Aj v tom sa bude táto kniha líšiť od klasickej včelárskej literatúry. Vysvetľuje a predstavuje život včiel, spracovanie medu, no taktiež prináša akési posolstvo všetkým ostatným nevčelárom o tom, ako včelám môžeme pomôcť vo svojom okolí. Na vlastnej záhrade, či balkóne.

Formát knižky je veľký, plne grafický.

  • Originál: the Bee Book
  • Celý názov: Včely: Kompletná príručka pre včelárov a všetkých záujemcov o včelárstvo
  • Vydavateľstvo: Ikar, edícia Príroda
  • Počet strán: 224
  • ISBN: 978-80-551-6268-3


Inzercia:

Tom

Autor článkov venovaných knihám, novinkám, recenziám, či rozhovorom. Človek, ktorý sa stretáva s knižkami, zaujímajú ho múdre knihy a knižné zaujímavosti...